В ситуация на криза е ключово важно да се научим да мислим критично – относно събитията, източниците, както и интерпретацията им, без да позволим да се превърнем в циници.

Необходимо е да се погледне от различни ъгли, да се обмислят различни възможности или идеи, преди да се реагира.

Всеки може да усвои това умение и след това да го изгради като навик вътре в себе си!

Ключовият израз е да задаваш въпроси регулярно:

 • към себе си; 
 • към твоите колеги и приятели; 
 • към твоят партньор и дори деца...

Тъй като сме свикнали да водим нашето семейство инстинктивно нанякъде и вероятно се чувстваме като лидери у дома, ние естествено усещаме какво трябва да се направи. Вземаме трудни решения, пренебрегваме интереса си и разрешаваме сложни проблеми.

Но… за да изведем себе си и близките си от състояние на криза, ще имаме нужда от нещо много повече от интуиция. Ще имаме необходимостта да вземаме трудни решения, но какво всъщност представлява това?

Виж актуалната ни оферта тук.

Робърт Енис, водещ изследовател в областта, казва следното:

Критичното мислене ни поставя в ситуацията да погледнем “отгоре” на даден проблем, вместо да реагираме в гняв или в страх.
Идеята е да можем да формираме собствено мнение въз основа на придобити вече знания.

За да можеш да започнеш отнякъде, съм включил основните въпроси, които да си задаваме в една критична ситуация, независимо от контекста или степента на сложност.

Използвайте следващите две страници, за да избегнете излишния емоционалниост и да погледнете на ситуацията критично.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Кой 

 • е пострадал в ситуацията?; 
 • може да се възползва?; 
 • няма никакъв интерес?; 
 • трябва да се въвлече?; 
 • е пряко отговорен за случилото се?; 
 • трябва да бъде достигнат?; 
 • прави какво и в какъв срок?

Какво

 • се опитваме да постигнем?; 
 • е в наш ущърб или в наша полза?; 
 • можем да направим, за да действаме по-адекватно?; 
 • най-лошо може да се случи?; 
 • друго можем да направим?; 
 • трябва да бъде извършено?; 
 • трябва да приготвим предварително?

Кога

 • е най-добре да приложим плана за действие?; 
 • ще предприемем действие?; 
 • може да има обратен ефект?; 
 • търсим допълнителна помощ?; 
 • знаем, че сме се справили със ситуацията?; 
 • можем да очакваме резултатите?

  Къде 
 • можем да се подобрим?; 
 • не успяваме да постигнем максимален ефект?; 
 • не можем да съхраним повече ресурси?; 
 • имаме бели петна?; 
 • засягаме интересите на други?; 
 • отиваме, за да намерим помощ?

Защо

 • се оказахме в тази ситуация?; 
 • не можахме да я предвидим?; 
 • се оказа свързана с нас?; 
 • имаме нужда от тези промени?; 
 • продължаваме да правим грешки и как намаляваме степента на риска дългосрочно?

Как

 • ще засегне кризата нас и близките ни?; 
 • ще се отрази върху дългосрочните ни цели и мисия?; 
 • взетите решения се намират в синхрон с ценностите ни?; 
 • ще се ползват останалите?; 
 • можем да се справим още по-добре?; 
 • променяме живота си? 

Да мислим критично означава да задаваме въпроси. На себе си и хората около нас.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: , , , ,