изходна-позиция

След представянето на „7-ти стъпки към успех в живота“ по време на старта от новата ми програма „Повече от успешен“ имаше един важен въпрос, зададен от участник в груповата дискусия:

„Съществува ли принцип, по който можем да оценим на коя сфера от живота ни следва да отдадем специално внимание?“

Замислих се.

Всеки от участниците се намираше на различен етап от живота си.

Възможно ли е наистина да се извлече по-общ принцип, който да помогне на всеки, включил се, да съобрази житейските си цели с етапа от своя живот възможно най-ефективно?

Смятам, че има два вида етапи в нашия живот:

  • Етап от живота, породен от нашето възрастово развитие;
  • Етап от живота, породен от специфични житейски обстоятелства, като локация, образование, работа, финансово положение, здраве и мн. др.

Когато определяме нашите житейски цели, е необходимо да ги съобразим с възрастта и нашите специфични житейски обстоятелства.

В същото време не трябва да ограничаваме нашите мечти.

Трудно е да отделим успеха в живота от мечтите.

Всички успели хора са водени от мечти.

Те не са доволни от сегашното статукво.

Искат да постигнат нещо повече.

По дефиниция мечтите:

  • представляват виждане на бъдещето в настоящето на основата на миналото;
  • се придвижват към създаването на ясна визия – виждане на невидимото и превръщането му във видимо.
  • рисуват невидим мост към едно по-добро бъдеще.

По какъв начин обаче да намерим баланса?

Как да оценим нашите житейски ограничения без те да попречат на нашите мечти?

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: ,