Свали файла: Фото-книгата с кълбото на емоциите може да намерите по-долу:

Стъпка 1: Свалете файла оттук:

Кълбо на емоциите


Стъпка 2: Задълбочете по темата, като си вземете справочника „Тъжен“, където ще намерите систематизирана информация и подбрани въпросници за преодоляване на тъжните мисли

Достъп до наръчника оттук!