Днешната статия ще насочи вниманието ни към една често пренебрегвана тема – съзависимостта!

Когато се опитваме да установим граници в нашите отношения и някой е злоупотребил спрямо самите нас, ние имаме тенденцията да се вкопчваме в съответната личност, водени от искреното желание да помогнем.

Дали това наистина ще бъде от полза за другите?

Резултат от помощта често може да се окаже зависимост, прикриване и наличие на сериозни компромиси!

Ето защо днес ще си поговорим за:

 • съзависимостта и нашата склонност да спасяваме удавници;
 • законът за сеене и жънене;
 • промяната на установените порочни модели и…
 • как можем да открием нашето истинско „аз“.

Нека да започнем!

Когато говорим за съзависимост, е неизбежно да насочим нашето внимание към алкохола и химическата зависимост.

Терминът навлиза след години, прекарани в наблюдение на зависими от алкохола и техните партньори. Идеята набира широка популярност вследствие на активната работа на организации от типа на анонимните алкохолици.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Ето какво са установили:

Процесът на зависимост от субстанции е нещо повече от психологично привързване – той е химичен процес.

Вследствие на тази химическа зависимост човек трудно може да се освободи сам, защото не е в контрол на този процес.

Между другото, алкохолната зависимост е една от най-тежките.

Наблюдавайки семействата на алкохолиците, учените установяват друг тип зависимост, която е по-скоро психологична: зависимият партньор е зависим на одобрението на другия, тъй като…

… преживява изключително чувство на отхвърляне, самота, болка и пренебрегнатост. Получава се вакуум в емоциите, който води до привързване и непреодолима нужда от одобрение.

Преценката става силно замъглена и тези хора имат нужда от помощ, не по-малко от алкохолика.

Когато в тази съзависима система навлезе външен провокатор, емоциите често са насочени към източника на помощта!

Партньорът се отдръпва или се нахвърля към този, който се опитва да помогне!

Изводът: ако опитваме да помогнем на удавник, ще трябва да сме готови да го направим отново.

Удавникът има нужда от помощ, но неговата здрава хватка, може да ни завлече в реката.

Ето какви емоции се реят из ума на съзависимия:

 • нужда от близост;
 • страх;
 • несигурност;
 • липса на одобрение;
 • липса на принадлежност и още…

За да може тя или той да излезе от този порочен цикъл, следва да признае наличието на емоциите и да поеме отговорност за своето поведение, като признае пред себе си и друг:

„Да, аз имам проблем и се нуждая от помощ!“

Важно е в тази посока да споделя закона за сеене и жънене – ние искаме да сеем само в поведения, от които ще пожънем подходящ плод!

Сеенето в негативни взаимоотношения например ще ни направи негативни.

Наскоро великият инвеститор Уорън Бъфет сподели най-голямата според него тайна на дългосрочния успех – да се заобградиш с хора, които имат доказан характер, честни са и са позитивно настроени.

Нито думичка за финансовата сфера. Защо ли?

Ние сме отговорни към някого, а не за някого. Ние имаме отговорността да подадем ръка, но не и да се чувстваме виновни за всички грешни решения от страна на другите. Има поведения, за които не можем да бъдем държани отговорни, тъй като те са следствие от избора на другия.

Понякога нашата отговорност може да включва и осигуряването на подходящи последствия.

Как да променим порочните модели?

Разгледай инфографиката по-долу, която използваме с участниците в програмата „Повече от успешен“:

Ние имаме отговорност да изградим собствената ни личност, нашето „Аз“ по позитивен начин, но не нашата субективна идея за нея, а на база онова, което тя реално представлява.

Ние имаме отговорност също да разберем кои сме отвътре и отвън, като ясно комуникираме нашите предпочитания с другите и в същото време се стремим да получим обратна връзка за това как изглеждаме в техните очи.

Ето защо реалността е комплексна!

Съществуват три ключови начина, чрез които комуникираме с другите нашата собствена реалност:

 1. Ние следва да бъдем способни да поемаме лична отговорност без да обвиняваме другите;
 2. Ние следва да бъдем прозрачни с другите относно усещанията си;
 3. Ние следва да изяваваме гласно нуждите си, вместо да очакваме другите да ги отгатнат вместо нас.

Нивата, чрез които получаваме обратна връзка за това как ни възприемат другите са три на брой: наши ментори (треньори, учители); подчинени и връстници.

Наличието на тези фактори може да съдейства за по-обективно възприятие на реалността и ни помага да изградим цялостна представа за реалното ни „Аз“.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.