Зависимостта (към вещества или към определено поведение) може да се определи като „субективна загуба на контрол, причинена от повтарящо се излагане на обект, субект или поведение, при което зависимото лице използва зависимостта, за да задоволи психологически липси като социално взаимодействие, стрес или натоварване и тази зависимост е толкова силна, че преобладава в неговия живот и е в ущърб на всичко останало, включително приятели, семейство, работа и здраве“ (Tyrer 2008).

Според десетото ревизирано издание на Международната класификация на болестите (МКБ-10, F10-F19) синдромът на зависимостта е „съчетание от поведенчески, когнитивни и физиологични прояви, което се развива след повторна употреба на определено психоактивно вещество и обикновено включва силно желание за приемане на веществото, затруднен контрол върху приема, продължаване на употребата, въпреки наличието на вредни последици, даване приоритет на приема на веществото пред другите видове активности и ангажименти, повишен толеранс и понякога физиологично състояние на абстиненция” (МКБ-10).

И двете класификации, МКБ-10 и DSM-IV, разглеждат зависимостта като съчетание на физиологични, поведенчески и когнитивни явления и диагностичните указания съществено не се различават, но в МКБ-10 те са сведени до 6 показателя (МКБ-10, 1998, с.69-70). Другата разлика е разграничаването между вещества, които са предписани или не от лекар (МКБ-10) и между легални или нелегални вещества (DSM-IV).

Синдромът на зависимостта може да е налице по отношение на конкретно вещество (например тютюн или диазепам), на група от вещества (например опиати и опиоидни лекарства), или на по-широк кръг от различни вещества (както е при лица, които усещат принуда редовно да употребяват каквито и да било достъпни лекарства, и които показват дистрес, тревожност и/или соматични белези на абстиненция при въздържане от такава употреба).

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Физическа и психична зависимост

Когато се говори за зависимост към психоактивни вещества, се има предвид натрапчиво желание да се продължи употребата на дадено вещество. Известни са два обяснителни модела на зависимост към ПАВ. Първият се отнася до т.нар. физическа зависимост, а вторият – до психологическата зависимост.

Тези два модела не са взаимно изключващи се; злоупотребата с ПАВ може да бъде резултат от физическа и психологическа зависимост или резултат само от психологическа зависимост.

Физическа зависимост

Идеята за физическата зависимост идва от наблюденията върху злоупотребяващите с хероин или други опиати, които са развили силни физически симптоми при абстиненция: хрема, настинки и температура, инсомния и свръхчувствителност към болка.

По същия начин при злоупотребяващите с барбитурати симптомите включват тревожност, инсомния, понякога и летални гърчове (Levinthal, 2012).

При хронично злоупотребяващите с алкохол, абстиненцията може да причини тремор, гадене, слабост и тахикардия (учестено сърцебиене). При по-тежки случаи симптомите включват делириум, припадъци и халюцинации (Levinthal, 2012).

Въпреки че абстинентните симптоми при зависимост към различни вещества могат да варират, самият факт че изобщо съществуват физически симптоми предполага, че при злоупотреба с ПАВ организмът развива някаква форма на физическа нужда. Психоактивното вещество, което е било чужда субстанция в началото, се превръща в нормална част от хомеостазата на организма и отнемането му предизвиква абстиненция.

Прочетете и някои факти за зависимостите като кликнете тук!

От тази гледна точка, физическата зависимост е опит на организма да се адаптира към хроничната употреба на веществото чрез формиране на толеранс и/или поява на абстинентни симптоми при спиране на употребата или намаляване на дозите.

За разлика от психичната зависимост, физическата зависимост не се развива към всичките психоактивни вещества. Най-силна е физическата зависимост към барбитуратите, опиевите алкалоиди, морфиновите производни, противоепилептични, сънотворни средства и др.

При други вещества не се развива физическа зависимост или тя е слаба. Например, все още няма доказателства за формиране на физическа зависимост към LSD (Куценок & Димитров, 2004, с. 29).

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Психична зависимост

Основният отличителен белег на физическата зависимост е, че злоупотребяващите с ПАВ лица продължават да употребяват дрога най-малкото, за да избегнат ужасните последствия от абстиненцията. Не всичките психоактивни вещества обаче причиняват физически симптоми при абстиненция. Някои злоупотребяващи с ПАВ лица продължават да употребяват дрога не поради причината да избегнат абстинентните симптоми, а защото жадуват за приятните ефекти от дрогата.

Погледнато от този аспект, психичната зависимост е усещане на употребяващия, че взимането на веществото е необходимо за достигане на максимална степен функциониране или по-просто – да се чувства добре (Куценок & Димитров, 2004, с.28).

Един хероинозависим по този повод се изказа така:

„Аз просто се опитвам колкото се може повече да си доставя удоволствие. Ако можех да се сдобия с повече пари, бих ги изхарчил всички за наркотици. Всичко, което искам е да се „надрусам”. Просто наистина обичам да се „друсам”. Нямам никаква нужда от секс; по- добре е да взема наркотици. Обичам да взимам наркотици повече от всичко друго на света”.

Повечето хероинозависими (между 56% и 77% според едно голямо изследване), които са преодолели абстинентните симптоми след спиране на употребата на наркотици, започват отново да ги употребяват (Levinthal, 2012). Ако цялата история на зависимостта би могла да се обясни само с физическата зависимост, този проблем не би съществувал.

Абстинентните симптоми биха изчезнали след някое време, тъй като физическата нужда, която е съществувала в началото, би изчезнала.

При липса на психоактивно вещество, психичната зависимост се проявява чрез общо безпокойство, напрежение, агресивност, чести промени на настроението и депресия. Ключово значение има загубата на контрол върху поведението. Търсенето, набавянето и приемането на веществото имат компулсивен характер.

Психична зависимост може да се развие към ВСЯКО психоактивно вещество или група вещества.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: ,