Повечето хора са събирачи на негативни мисли, не непременно психично болни. Наричам този начин на мислене “в кутията” или “Ами, ако…”

Някои примери:

 • “Ами, ако ме уволнят?”
 • “Ами, ако някой ме нападне на улицата?”
 • “Ами, ако дъщеря ми попадне в лоша компания?”

Проблемът с мисленето “в кутията” е, че то измества твоя фокус от настоящето. Здравословният страх казва: “Къщата гори, бягай!”; Безпокойството казва: “Ами, ако къщата се запали, докато спя?”

Ефектите на безпокойството могат да се окажат изключително парализиращи!

Направете всичко възможно да не се изолирате и се свържете с хора, на които вярвате и които ще помогнат да преодолеете този кризисен период.

А сега, разгледайте диаграмата по-долу (Психологично обусловените страхове се намират в бялата зона, тревожните разстройства – в сивата):

Докато гледайте диаграмата, си задайте следните въпроси:

 • Къде се намирам на скалата?
 • В коя зона?

Ако степените на проявите се намират в сивата зона, потърсете доказан психиатър, който е готов да Ви наблюдава за поне шест месеца и започнете целенасочена работа с поведенческо-когнитивен психотерапевт!

Ако се намирате в бялата зона, искам да предложа три основни стъпки, които ще помогнат да намалите тревожните емоции, използвайки психологични способи.

Стъпка 1: “Разпознай, че безпокойството е преди всичко придобит навик!”

Нашите преживявания и вследствие – поведение, отразяват собствените ни възприятия за ситуациите, формирани като навик.

За да се извърши промяна, е необходимо да подчиним преживяванията на нашите решения чрез процеса на десензитиране и да усвоим умението да се “връщаме” в реалността.

Opt In Image
Нов безплатен бюлетин!
Подобри всяка лична, семейна и професионална ситуация значително...

Всяка седмица ще споделяме информация със специалисти, свързана с:

 • емоционално здраве;
 • взаимоотношения;
 • семейство;
 • здраве;
 • личностно развитие...
 • ... и още!

Стъпка 2: Научи се да се връщаш в реалността!

Едно изпитано упражнение за справяне с тревожните мисли и преживявания, може да намерите по-долу.

За да можете да се върнете обратно в настоящето, е необходимо да си задавате четири въпроса:

 • Кои пет цвята виждаш сега?
 • Кои пет звуци чуваш сега?
 • Кои пет неща чувстваш сега? (Става въпрос за допир на различни видове текстури с ръката)
 • Какво е необходимо да предприемеш сега?

Стъпка 3: “Води си Дневник на мислите и чувствата”

Винаги насърчавам клиентите ми да описват онова, което ги притеснява (или което ги кара да се чувстват тъжни или ядосва) в дневник.

По-долу може да намерите един примерен дневник за описване на чувствата, който ще помогне да излезете извън кутията на вашите ограничения и да интерпретирате по по-адекватен начин света на външните стимули.

Може да си разпечатате този дневник в по-висока резолюция оттук.

Един от методите за справяне с тревожност, който се харесва на голяма част от моите клиенти, е “Молитвата за мир” от Райнхолд Нейбър, която може да казвате всеки път, дори и да не сте вярващи:

“Господи, надари ме с мир да приема нещата, които не мога да променя, смелост да променя нещата, които мога и с мъдрост да разбера разликите.”

Опитайте я!

Има ли нещо, което ви е помогнало да се спрете да се тревожите? Споделете опита си в секцията за коментари по-долу…

Opt In Image
Нов безплатен бюлетин!
Подобри всяка лична, семейна и професионална ситуация значително...

Всяка седмица ще споделяме информация със специалисти, свързана с:

 • емоционално здраве;
 • взаимоотношения;
 • семейство;
 • здраве;
 • личностно развитие...
 • ... и още!
 

Tags: