Go to Top

Opt In Image
Представяне на...
Пътеводител за дефиниране на призванието в живота

Това е ефективна и внимателно тествана програма (при нашата работа в групи по темата) съдържаща стъпка по стъпка инструменти, тестове и видео-обучение за определяне на твоето призвание, които ще ти помогнат да разбереш по-добре себе си и мисията си в живота.

Постарахме се да изчистим програмата от неподходящи и неприложими методики и да я подредим стъпка по стъпка. Целта на тези обучения, тестове и въпросници е да ти помогнат да се придвижиш към твоето призвание в живота!

Чухте ли за книгата на Снежи…

Тайната на удовлетворение в майчинството?

Ще намерите повече радост и свързаност в родителското пътешествие!

Opt In Image
БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ: Въпросник за клинична депресия
Ето как да се пребориш с тъжните мисли!

Кои са най-важните стъпки, които е необходимо да предприемем?

  • Ще имате повече яснота за степента, до която тъжните мисли влияят върху поведението...
  • Този въпросник е клинично използван от хиляди специалисти по умствено здраве за установяване на депресия...
  • Ще ти помогне да идентифицираш дали състоянието има нужда от спешната намеса на клиничен психолог...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.

Включи се в „Семеен семинар 2023“

Успешен брак, успешно родителство

Най-популярният български практичен семинар за подобряване на семейните отношения!

Включи се в „Семейни новини“!

Най-четеният български ресурс за подобряване на семейните отношения.

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.