Когато Стоян ме помоли да напиша статия „Как да помогнем на децата да решават своите конфликти?“, в ума ми нахлуха много идеи, тактики и игри, но… един въпрос ме накара да се замисля:

Конфликтът корен ли е или просто симптом на нещо друго, което се случва в детското сърце?

Поведения, като:

  • избухване;
  • разгневяване;
  • хвърляне на предмети;
  • обиди;
  • физическа саморазправа…

… или подобно отношение и действия, са често симптоми, а не самата причина.

Истинските причини, също като корените на дървото, често остават скрити.

Какво правим обаче ние като родители?

Фокусираме се върху промяна в поведението на детето ни…

… хвърляме всички усилия…

… упорити и постоянни сме,

но често не получаваме резултата, който искаме.

Трудът ни прилича на брулене на листа, които всеки път загниват.

Д-р Албърт Елис при търсене на същността на подобни проблеми прилага следния модел:

  • Какво е причинило проблема? (пораждащо събитие);
  • Как човекът гледа на събитието? (ценносттна система);
  • Какви чувства са предизвикани от начина на възприемане на събитието? (последвала емоционална реакция).

Мисля, че коренът на повечето конфликти се крие в т.2 – нашата ценностна система.

Opt In Image
Развий силните страни на децата си!
Нов безплатен ресурс за определяне на личностните особености на децата

Този безплатен ресурс ще ти помогне да разбереш как да определиш по-добре личностните особености на децата и да съобразиш подхода си спрямо тях.

Някой беше оприличил децата като бял лист, на който рисуваме нашият шедьовър.

Лично за мен това е истина само отчасти.

Защо?

Има нещо в човешката ни природа, което е захранвано от арогантност – тази бунтовна склонност живее във всеки един от нас.

Голяма част от поведението на детето е функция и на неговата човешка природа, която не е склонна да върши добро.

Поради тази причина е важно да учим децата си на уважение към родителите и по-възрастните.

Всеки ден ние активно участваме във формирането на тази тяхна вътрешна ценностна система.

Големият въпрос е как?

Като родители се често забравяме, че същата арогантна природа живее и в нас.

Ние сме също несъвършени.

Можем ли да сме честни със себе си за този факт?

Напълно възможно е нашето поведение да съдейства не по-малко за конфликтите при децата.

Ето някои зависимости между нашето поведение и поведението на децата:

❖ Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират;
❖ Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да се бият;
❖ Ако децата растат в атмосфера на страх, те се научават да се тревожат;
❖ Ако изпитвате към децата съжаление, те се научават да се самосъжаляват;
❖ Ако към децата се отнасяте с присмех, те се научават да се срамуват;
❖ Ако децата се измъчват от ревност, те научават какво е завист;
❖ Ако децата живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни;
❖ Ако проявявате към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи;
❖ Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени;
❖ Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност;
❖ Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си;
❖ Ако се отнасяте към децата с благосклонност, те се научават да търсят любовта в света;
❖ Ако децата получават признание, те се научават да следват целта си;
❖ Ако обграждате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри;
❖ Ако децата живеят сред честност и почтеност, те научават какво е истина и справедливост;
❖ Ако децата живеят в сигурност, те се научават да вярват в себе си и в хората;
❖ Ако децата опознаят приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене.

Искате ли децата да вярват, че светът е хубаво място за живеене, да израснат уверени, търпеливи, толерантни?

Опитайте се да елиминирате първите седем “ Ако“ и приложете поне три от останалите.

Нека започнем от днес, нека започнем от нас…

… нека да направим нашия шедьовър.

Просто вземи празен лист, раздели го на две и отбележи плюс отляво, и минус вдясно.

Опиши кои са негативните ти склонности спрямо детето и върху кои положителни неща трябва да наблегнеш.

Именно анализирайки своите тенденции, ще помогнеш ма децата си да решават своите конфликти по-ефективно.

Искаш ли да задълбочиш още повече…

… в темата за родителството?

Кликни тук, за бърз достъп до моята книга „30 въпроса от родителството!

Opt In Image
Искаш ли и други материали като този?
Абонирай се за безплатни новини за семейния живот!
 

Tags: ,