Няма по-голям подарък, който можеш да направиш на децата си от това да им помогнеш да изградят своя характер.

Защо?

Характерът винаги надживява уменията!

Помисли например за основната причина, поради която колега или приятел, е бил освободен от работа.

Дали той или тя са били уволнени поради липса на умения?

Съмнявам се.

Предполагам по-вероятната причина е била заради определено отношение към друг човек или работата като цяло.

Характерът формира отношението на твоите деца към живота.

Характерът определя успеха на взаимоотношенията с околните.

Характерът е свързан с успешното преодоляване на предизвикателствата.

Ето защо образованието без формиране на ценности е нещо опасно и води до безотговорност.

Ценностите не се формират от обществена институция – преди всичко това е процес, който се случва у дома. Поради тази причина е важно възпитанието да започне в къщи от ранна детска възраст.

Учителите и наставниците на децата ни могат да насърчат този процес, но основната работа е на родителя!

Формирането на ценности се изгражда първи в семейството – няма друг по подходящ начин от това етичният код да се предаде чрез мама и татко.

Ето каква е нашата отговорност като родители:

Да възбудим жажда у децата да постъпват правилно, независимо какво мисли и върши мнозинството.

Но как се формира характерът вкъщи?

Нека помислим заедно…

Повечето родители съвсем естествено се стремят да възпитат ценности, които да създадат почтени личности и да формират качества, чрез които децата им да повлияят върху останалите към по-добро.

Най-важното – ние трябва да даваме шанс – да отчитаме прогреса и да насърчаваме подрастващите да опитват отново и отново!

Обикновено резултатите не се виждат веднага и затова се изисква огромна доза вяра. Ценностите се предават всекидневно, всяка минутка от детския живот.

Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

9 ключови съставки на характера

 • Смелост
  Смелостта учи децата да бъдат инициативни в по-сложни ситуации, да провокират опонент с уважение, да бъдат приятелски настроени дори и когато не им е удобно, да казват “не” пред натиска на тълпата.
 • Решителност
  Решителността помага на детето да не бъде песимист и да завършва започнатото. Учи го, че временният дискомфорт го води към реализиране на бъдещи цели и постижения.
 • Честност
  Благодарение на честността младите хора ще бъдат личности, излъчващи доверие; такива, на които винаги може да се разчита.
 • Любов
  Любовта не е само чувство и емоция. Любовта е решение да обичаш и да даваш – на приятелите, съседите, дори и на враговете. Няма по-силна дефиниция за любовта от тази, за която четем в Библията – дълготърпелива, многомилостива, незавиждаща, негорделива. Тази любов не е груба, не търси своето, не се гневи лесно, не помни лошото.
 • Чистота и подреденост
  Благодарение на тези съставки на характера, децата ще бъдат добре организирани и ще напредват към реализиране на своите житейски цели.
 • Уважение
  Едва ли има по-силен и сигурен начин да си заобграден от приятели при положение, че уважаваш другите и им показваш, че те са ценни сами по себе си.
 • Самоконтрол
  Самоконтролът управлява собствените негативни апетити. Той напомня, че няма нужда да имаме всичко на този свят, че щастието е във взаимоотношенията, не във вещите. Той поставя здравословни ограничения на тялото и ума, обуздава езика.
 • Съпричастност
  Развива се, когато предприемате грижа за някой друг като семейство и проявявате милост към бедните, различен вид помощи и т.н.
 • Лоялност и вярност
  Вярността и лоялността за са нужни за успеха в много области – лоялност към семейството, близките, приятелите, работодателя и т.н. Когато детето знае да държи на думата си, то ще види още много възможности и отворени врати занапред.

Всички 9 качества са включени в новия ни наръчник за формиране на ценности, който можеш да разгледаш по-долу…

Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?