Детското нравствено развитие не се развива във вакуум. Поведението на децата може да бъде трудно обяснимо понякога и задвижвано от всевъзможни фактори и формиращи влияния, водещото от които е семейната среда. Задължително е да отбележим, че няма две еднакви деца.

Пътуването на всяко малко същество, неговото познавателно развитие и преживяванията навън, ще го маркират по различно от останалите. Следователно, създаването на обучаващи програми трябва да отразява основното предположение, че ние можем да водим и да пазим, но не можем да контролираме и да налагаме начина, по който ще се развива детското поведение.

В крайна сметка, детското поведение е резултат от отношенията и чувствата, които узряват и се превръщат в специални взаимоотношения, в рамките на които се изгражда посвещение и по-късно се вземат решения.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Процесът на детско развитие наподобява пробване на обувки. В различните възрасти се носят различни номера и модели!

За целите на настоящата статия ще спомена бебешкия период съвсем повърхностно и единствено с цел да се разберат по-добре спецификите, и нуждите на децата в по-цялостен контекст. От нашите възприятия за децата и разбирането ни за характерните особености, по време на всеки етап от развитието, зависи и нашето собствено отношение/поведение като родители.

От раждането до 3 години

Цялото съществувание на бебетата се корени в самосъхранението и пълната зависимост от друга личност, а утехата им е задача №1.

Бебетата и проходилите вече деца се намират в процес на непрекъснато изучаване на света, който ги заобикаля.

Практически, всеки ден им поднася нов проблем и всяко препятствие създава нова възможност: обръщане, пълзене, изправяне, ходене и т.н.

Бебетата слушат и се учат. Първо подражават, но с времето разбират и водят диалог.

Бебетата пипат всичко (и почти всичко, което хванат трябва да го видят, чуят, помиришат или опитат). Те живеят в свой свят и поради примитивната си памет, разчитат повече на емоциите, отколкото на фактите.

Това обяснява защо някои бебета в детската стая плачат за майките си. Бебетата плачат за утеха и ако не се доверяват на обстановката, плачат още по-силно.

По време на тази възраст, намесата на родителите чрез изразяване на любов, грижа и приемане, е от изключителна важност за тяхното оцеляване и здравословно развитие.

Моралното развитие на децата между 4 и 6-годишна възраст

Емоциите на децата от предучилищната възраст са все още интензивни, но преходни. Те имат дълбока потребност от приемане и утвърждаващо отношение. Доверчиви са и пълни с учудване. Копнеят да се учат и да бъдат обучавани.

Една от най-важните ви задачи ще бъде да обучите детето да различава правилното от грешното, а също и истината от фантазията. Въображението е една от най-бушуващите стихии в душата му,  и поради това е необходимо е да му помогнете да си създаде граници в съзнанието за разликата между реалното и измисленото.

Ако детето каже, че е срещнало „Човекът-паяк“ да се разхожда наоколо и привлича внимание, обяснете му, че оценявате споделеното, но не вярвате на историята. Можете също да му разкажете приказката за лъжливото овчарче.

Избягвайте пораждането на негативни емоции, одобрявайте изразяването на положителни емоции. Наблягайте върху грижата и любовта към душата им повече, отколкото на изискванията. Учете ги на ценности и принципи. Учете ги, че нищо не бива да остане ненаучено.

Моралното развитие на децата от началната училищна възраст (между 7 до 10 години)

Децата от началната училищна възраст копнеят да изучават нови неща за света, в който живеят. Те имат неограничена енергия и неизчерпаеми творчески сили. Те се смеят, учат и обичат.

Първичният конфликт в детството е този между трудолюбието (усърдието) и малоценността.

Децата стават по-съзнателни за връстниците си и впоследствие откриват силните си страни или слабостите в себе си. Значението на спортовете при децата ясно разкриват тази истина.

Някои спортни организации работят с деца в предучилищна възраст, но децата тренират спортове поради различни причини. Онези в предучилищна възраст спортуват за развлечение. Ученици в началния курс участват, защото усещат одобрението на родителя, треньора, връстниците, докато по-големите деца играят, защото са добри в тази дейност и са търсени (принадлежат към дадена общност).

Децата от началната училищна възраст са лесно възбудими. Те притежават изключително развито чувство за справедливост и са чувствителни към понятия, като правилно и грешно. Доверчиви са, но въпреки това – несигурни, поради вътрешен конфликт по отношение на все още изграждащите се ценности. 

Нараства копнежът им за любов, сигурност и принадлежност, но са все още емоционално незрели и дори егоистични, индивидуалистични.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Научете ги да обичат добрите и правилни неща и да се възмущават от неправилните. Не проявявайте фаворитизъм. Свързвайте ситуациите от учебното съдържание с реалния живот, за да ги насърчите да вземат свои собствени решения. Насърчавайте и изразявайте своето словесно одобрение, когато децата постъпват правилно в конкретни ситуации.

Посрещане на нуждите на децата от предпубертета (между 11 до 13 години)

Децата в предпубертетна възраст са личности, които са способни да вземат собствени решения. Всъщност, ако са се развивали продуктивно и позитивно до 10-годишна възраст, децата ще са способни да вземат ясни и силни лични решения. Те ще създават иновативни идеи, подкрепяйки общността, в която живеят и училището – понякога с малка намеса от страна на възрастните.

В когнитивно отношение, по-големите деца се развиват в абстрактни мислители.

Неограничавани от времето и пространството, децата на тази възраст вече мислят по-разкрепостено, разбират алегориите, оценяват метафорите и създават хипотези.

По-големите деца често вземат решения, поради натиска от страна на връстниците. Това означава, че трябва да сме особено внимателни за ефектите от конформизма и да насърчаваме младите хора да вземат решенията си независимо.

Нравственото развитие на юношите е пряко свързано с развитието на интересите по отношение на техните таланти, потребности и личностни особености. За щастие, днес съществуват редица клубове по интереси, детски центрове и кръжоци, предназначени да помогнат на родителите и учителите да съдействат за развиване на заложбите у децата.

Наблюдавайте детето по отношение на нещата, които то най-много обича да прави и го интересуват. Окуражавайте го да завършва започнатите проекти.

Учете юношите от какво да се боят и от какво не. Помогнете им да изразяват своите чувства. Предизвиквайте и насочвайте хумора – учете ги да преценяват кое е смешно и кое влиза в категорията на подигравките.  Избягвайте прекалено емоционалните разкази и призиви. Бъдете чувствителни и разбиращи личната ситуация на детето. Не се присмивайте и не бъдете осъдителни.

Посрещане на нуждите на децата над 14-годишна възраст

Както никой друг етап от детското развитие, така и характеристиките на тийнейджърите трудно могат да бъдат объркани. Тийнейджърите са изпълнени с невероятно много енергия, развълнувани и горят от желание да постигат цели и резултати. Посвещават се на хуманни мисии, които могат да изоставят бързо и имат свои собствени ценности, идеали и убеждения (най-често продиктувани от влиянието на масовата култура).

Наближавайки осемнадесетата си година, младият човек ще става все по-стабилен емоционално, по-често ще съумява да прави правилни избори, а също и да търси съвет. Той все още ще се нуждае да усеща, че е приет и обичан безусловно.

Кои са особеностите на вашите собствени деца? Как може да им помогнете да се развият по-ефективно в нравствен аспект? Споделете в секцията за коментари по-долу.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.