Много майки и бащи полагат усилия да ръководят и направляват децата си по правилния път.

Някои момичета и момчета не създават проблеми.

Това са т. н. “послушни“ деца, които са спокойни, приемат и се подчиняват на поставените правила, но други са трудни при възпитанието.

Трудните деца се срещат все повече в предучилищна възраст.

Те не се покоряват на авторитетите, не спазват техните правила, изисквания, държат се предизвикателно и са много упорити, твърдоглави, инатливи.

Защото: те не обичат да отстъпват, трудно се приспособяват или проявяват търпимост към другите.

Родителите, които имат трудни деца, обикновено срещат затруднения при общуването и контролирането на тяхното поведение.

Какви прояви имат трудните деца?

Трудните деца в предучилищна възраст имат силен характер. Те не се отказват лесно от това, което са намислили, държат непременно да постигнат успех.

Те са непокорни, манипулативни, търсещи внимание, нарушаващи границите, принуждаващи родителя да отстъпи, избухливи са, враждебни и нетърпеливи.

Когато искат да получат някоя играчка, стават агресивни.

Някои момичета и момчета са неспокойни, неуверени, притеснителни, трудно се приобщават към връстниците си.

Трудно се поддават на обучение – разсеяни са и пасивни, но… когато трябва да гледат телевизия или да играят на компютърни игри, се концентрират.

Други имат проблеми с говора, поради което са затворени в себе си, пасивни и се изолират от другите деца, от близките.

Има момичета и момчета, които обичат да лъжат, да присвояват чужди вещи, да проявяват насилие към други деца. Те дълго помнят обидите към тях и не се успокояват докато не си отмъстят.

Кои фактори влияят върху поведението им?

Важно е да откриете коя е причината за определено държание на децата, за да може да им помогнете.

Семейството

То е основен фактор, който влияе върху физическото, психическото и емоционалното развитие на детето. От него зависи действието и на останалите фактори.

Навременната намеса на майките и бащите може да помогне на децата да се справят с различни проблемни ситуации.

Важно е родителите да реагират правилно на постъпките на момичетата и момчетата, да имат авторитет и да им покажат, че трябва да уважават по-възрастните.

Така малчуганите ще разберат, че нещата са сериозни и не може да се държат както си искат. Има правила в семейството, които тряба да се спазват.

Някои момчета и момичета живеят в студена, мрачна семейна атмосфера или са изложени на тормоз и насилие.

Възможно е да претърпяват несправедливо наказание, редовно да са удряни, пляскани, обиждани за най-малкото провинение у дома.

Такива деца нямат самочувствие, чувстват се отхвърлени, необичани от родителите и унижавани.

Те стават агресивни, груби в детската градина, после в училище. И един ден се оказват неподготвени за живота.

А тези момичета и момчета имат нужда от любов, уважение и почит. Някои от родителите, които нараняват или лишават от грижи децата си, злоупотребяват с алкохол или наркотици, а други са незрели или егоистични.

Ако родителите стигнат до развод, вниманието им е насочено върху техните проблеми и често забравят за своите задължения.

Някои деца имат проблеми с говора или трудно се поддават на обучение. Те стават пасивни, затворени, изолират се от другите.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Икономическа криза в страната

Много семейства се нуждаят от финансова подкрепа, необходима за отглеждането на децата, за създаването на подходящи условия за живот.

При други семейства, и двамата родители работят и нямат време един за друг, да общуват с децата. Стремежът към кариера също ги отчуждава, отдалечава от семейството.

В този ранен период, когато връзката майка-дете е най-силна, родителите са принудени от ранна възраст да водят малчуганите в ясла или детска градина и да ги прибират оттам късно, защото и двамата са цял ден на работа.

Грижите и възпитанието те предоставят на учителите или на своите родители. При продължителен престой в яслата или детската градина детето има по-малко време да общува с майка си.

Когато детската градина поема много отговорности и се очаква тя да възпита децата, не може да има добри резултати – децата се отчуждават от родителите; приемат моралните ценности, които им се налагат от образователната система, следват пътя на връстниците си.

Според Стенли Грийнспан от университета Йорк в Торонто, който е известен световен експерт по интелектуално и емоционално развитие на детето, интензивната връзка между майката и детето полага основите както на взаимоотношенията на детето, така и на неговия интелектуален и творчески живот; влияе по-късно върху неговото биологично и физическо здраве .

Характерът на детето

Поведението на някои трудни деца се предава от една страна по наследствен път (както и творческите способности, интелекта, нежността), но от друга страна то произтича от индивидуалните особености на техния характер.

Те са по рождение такива.

Случва се дете, израснало при много добри условия и възможности за развитие, да се проваля в ежедневието. И обратното – дете, израснало при неблагоприятни условия, в крайна нищета, да бъде дисциплинирано, отговорно и да има успехи.

Необходими са много труд, усилия и противопоставяне при отглеждането на деца с труден характер.

Тези упорити и своенравни деца обичат да се налагат на възрастните, да ги карат да се чувстват безсилни. Те не се подчиняват на родителската власт, независимо от мъдростта и подхода на майката и бащата.

Отношението на доверие, уважение и обич е в състояние да промени техния характер.

Някои родители имат по-голям успех при възпитанието, но други постоянно допускат грешки.

Има момичета и момчета, които обичат да лъжат, да присвояват чужди вещи, да проявяват насилие към други деца. Те дълго помнят обидите към тях и не се успокояват докато не си отмъстят.

Филмите по телевизията, компютърните игри

Още в детската градина наблюдаваме насилие сред децата, чуваме тяхното неприемливо изразяване при общуването с другите.

Влияние за това оказва не само семейната среда, но и филмите по телевизията и анимациите с агресия, компютърните игри.

Сцените на насилие, които наблюдават децата, притъпяват тяхната чувствителност и те привикват с насилието в реалния живот. Те грабят играчки от ръцете на другите, удрят, ритат, крещят.

Днес децата са много по-информирани отколкото техните връстници в миналото.

Ролята на родителите е да насочат правилно интереса им, да им обяснят и покажат кое е правилно и кое е неправилно, кое е добро и кое е лошо. Децата трябва да се научат да мислят.

Връстниците

Постъпвайки в детската градина, детето за първи път се отделя от семейството, с което е свикнало, и попада в нова, различна среда. То влиза във взаимоотношения с други деца и възрастни.

Някои малчугани трудно се приспособяват към тази среда. Други чувстват, че са пренебрегнати, не им обръщат внимание, подиграват им се, като използват обидни думи.

Познавах момче, на което се подиграваха заради големите и леко щръкнали уши, които след години се нормализираха. Това дете слагаше ръцете на ушите си, чувстваше неудобство, смяташе, че е смешно за другите.

Такова отношение на връстниците стресира малчуганите и в определени моменти те стават агресивни или не желаят да ходят на детска градина. Децата, които са подложени на физически и психически тормоз от връстниците си, са по-притеснителни, затворени, пасивни.

Как може да постъпите, когато детето ви е атакувано от връстниците си?

Когато детето ви е тормозено физически или психически от връстниците си, вашата намеса е необходима. Такива момичета и момчета са притеснителни, затворени, пасивни, избягват конфликти.

Какво може да направите?

 • Поговорете с детето, изслушайте го, покажете му вашата любов и загриженост.
 • Срещнете се с майката на детето, което тормози вашето, като искате от нея да вземе мерки. Възможно е тя да не успее да овладее непослушното си дете и проблемът да остане неразрешен.
 • Потърсете помощта на учителката. Тя ще говори с участниците в конфликта, за да разбере проблема.
 • Като получи нейната подкрепа и уважение, тормозеното дете ще се почувства сигурно и уверено. Другите деца ще разберат, че учителката уважава и почита всички деца; че тя е готова да защити всеки, към когото са се отнесли несправедливо и го тормозят. Това може да промени самите деца от групата.
 • Може да изведете детето от тази неблагоприятна за него среда, където го обиждат, подиграват му се, а е възможно и да го бият.

Спомням си за Мария, много приятно, възпитано и кротко дете, която по средата на учебната година беше дошла при мен с майка си.

Аз я приех в групата. Жената ми разказа, че децата в другата детска градина много я тормозели, не искали да играят с нея, обиждали я, посягали да я удрят.

Тя всяка сутрин ревяла, не искала да ходи на детска градина. Смяната на средата се отрази благоприятно върху момичето. Тук всички го уважаваха и обичаха, играеха с него.

Мария започна да развива дарбата си да рисува. Участваше в курс по изобразително изкуство към детската градина. Като стана ученичка, печелеше награди в детски конкурси по изобразително изкуство.

Има и друга възможност – детето ви да бъде записано в самостоятелна форма на обучение към детската градина, като се обучава индивидуално у дома.

Може също да преминете към алтернативната форма на дър- жавното образование – домашно обучение.

Как може да постъпвате, когато детето ви тормози другите деца?

Обикновено такива деца са обиждани, нагрубявани, тормозени от родителите, от връстниците.

Упражнявано е върху тях физическо наказание като метод на възпитание.

Някои момичета и момчета са свидетели на насилие и грубо държание между родителите, гледат филми с агресивно поведение на героите.

 • Родителите на такива деца трябва да променят атмосферата у дома – тя да бъде топла, ведра, атмосфера на любов, да има налице взаимно зачитане и уважение;
 • Информирайте се за поведението на вашето дете. Разговаряйте с педагог, с психолог;
 • Не го наказвайте физически, не го обиждайте, не му крещете, не му натяквайте. Поговорете с него, изслушайте го, обяснете му кое е правилно и кое не е. Кажете му, че подобно поведение не е приемливо за вас;
 • Дайте възможност на детето да понесе последствията от поведението си – лишаване от привилегии;
 • Изразете в същото време любовта си към него, желанието си да му помогнете. Наградете го за добро поведение – спазване на правилата у дома и в детската градина. Това може да го направите като го похвалите пред приятели, вместо да му давате пари или лакомства. Това ще стимулира детето да се държи по-добре;
 • Проучете какви филми по телевизията гледа то, какви компютърни игри използва и ако трябва, ограничете ги;
 • Дайте му възможност да развие своите дарби, способности. Четете му книжки или му разказвайте приказки, обсъждайте поведението на героите;
 • Прекарвайте повече време заедно, организирайте разходка, туризъм, спортуване, интересувайте се от неговите приятели, от дейностите, които върши.
Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.