Едно от най-често срещаните неразбирания по отношение на развитието на децата е разбирането за формирането на тяхната личност.

Ето защо, родителите могат да станат обект на неоснователни критики, хвърляне на обвинения и дори презрително отношение.

Последствията от подобен обществен маниер, са чувството на вина, ниското самочувствие и дори появата на депресия, съпътстващи родителите.

Те си задават отново и отново тези важни въпроси:

  • „Добър родител ли съм?“,
  • „Справям ли се както трябва?“…
  • … или поставят заключения от сорта на:
  • „Аз съм просто един провал!“

Ще бъдем крайно нечестни с фактите, ако отречем, че криза в родителството съществува по принцип, но не бива да забравяме хилядите загрижени майки и бащи, които плащат огромна цена за благоуспяването на техните семейства.

Най-често срещаната заблуда е, че едно дете действа по определен начин единствено, защото така са го отгледали родителите му.

Нека не забравяме, че една личност е резултат и сложна синергия от взаимодействието на различни формиращи влияния, като темперамент, семейна среда, обкръжение и социални влияния, интелект и мн. други.

Ще си позволя да опиша някои от личностните особености, за да убедя читателя, че децата са много по-сложни създания, отколкото сме си представяли, а поведението им не може да бъде винаги стандартно и предвидимо.

Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

Темперамент

Класическият модел на темпераментите обособява човешкото поведение в четири категории – сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик, като тези категории преливат една в друга с един доминантен темперамент.

Всяко дете има свой неповторим и уникален дар/тип поведение, които го отличават от останалите.

За целите на настоящата статия съм избрал и модела DISC на темпераментите, разработен от компанията Carlson Learning, предназначена да помогне на другите да разбират по-добре себе си и останалите.

Два от типовете темпераменти са ориентирани към хората, а други два – към задачите.

динамичен

– отворен към другите;

– ориентиран към задачите;

– властен и контролиращ;

– обича да поема предизвикателства;

– харесва промените;

– съревновава се с другите, много е активен и често предизвиква властите.

вдъхновяващ

– отворен към другите;

– харесва забавленията;

– обича да помага;

– говори повече, отколкото е необходимо;

– често е сред хората;

– популярен е сред другите;

– много е позитивен.

улегнал

– Резервиран;

– Ориентиран към хората;

– Стреми се да разрешава конфликтите с мир;

– Любезен и мил;

– Сдържа своите емоции;

– Много е търпелив.

съзнателен

– Ориентиран към задачите;
 
– Резервиран;
 
– Чувствителен е към мнението на другите;
 
– Склонен е към перфекционизъм;
 
– Умее да състрадава;
 
– Изпълнителен и съзнателен.
Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

Модалност

Модалността представлява начинът, по който личността възприема най-ефективно информацията.

Съществуват следните видове модалност:

Визуална модалност – учи се най-добре, когато гледа, обича четенето; да си записва и предпочита тихата среда;

Аудио-модалност – учи най-добре, когато говори с някого и слуша. Не обича писането, отегчава се от безредието, често задава въпроси;

Тактилна модалност – учи най-добре, когато докосва и прави неща;

Кинестетична модалност – учи се най-добре, когато се намира в състояние на движение.

Предпочитания в околната среда

Според проучване на д-р Рира и Кенет Дън съществуват 21 фактора в околната среда, които са свързани с ученето, които са също свързани с конкретни особености на отделните индивиди.

Основните фактори са светлина, звук и дизайн на стаята.

Многостранна интелигентност

Концепцията за наличие на един вид интелигентност (най-често логическата) е вече твърде остаряла, макар и все още характерна за съвременната ни образователна система.

Концепцията за многостранната интелигентност е развита от д-р Хауърд Гарднър, който твърди, че съществуват поне седем вида интелект.

Ето и някои от тях:

 – Линвистична интелигентност;
– Натуралистична интелигентност;
– Логико-математическа интелигентност;
– Пространствена интелигентност;
– Телесно-кинестетична интелигентност;
– Музикална интелигентност;
– Екстровертна интелигентност (вградена способност за изграждане на взаимоотношения);
– Интровертна интелигентност (познава добре себе си).
 
Тук искам да препоръчам книгата „Тихите“на Сюзън Кейн, в нея има ценни съвети за работа с интровертни деца.
 

Възрастови особености

Етапът от развитието оказва влияние върху личността и нейното поведение.
 
Едно шестмесечно бебе не може да бъде дисциплинирано заради естествения си стремеж към сигурност.
 
Това може и да не важи за две-годишното дете, за което думичката „не“ е почти непрекъснат отговор на всичко.
 
Сговорчивостта е характерна за периода от началната училищна възраст, а бунтът – за тринадесет-годишните, които се стремят към естествена независимост.
 
Етапът от развитието е едно от най-мощните влияния върху поведението на детето.
 

Пол

 
Особеностите на мъжкия и женския пол също повлияват до голяма степен върху действието на индивида.

Наследственост

Развитието на генната наука ни доказва склонността дадени физически, поведенчески и дори емоционални характеристики да се предават на следващото поколение.
 
Това не означва непременно, че те ще останат непроменими, ако индивидът реши да се промени.
И не на последно място:

Човешката природа

Да си го кажем направо – нашата естествена склонност не е да вършим добро, а точно обратното…

Съвременните проучвания все повече ни доказват, че личността представлява сложна смесица от влиянието на семейната среда, наследственост, възприятия, социални взаимоотношения, предишен натрупан опит, сила на волята, лични избори, минали преживявания, етап от развитието, вградени характеристики.
 
Ролята на родителите е фундаментална, но не може да бъде определена като единствено влияние върху детското поведение.
Нека да си помислим за това, преди да насочим обвинителен пръст към родителите за всяко детско поведение, което не намираме за правилно.
 
Opt In Image
Програма
Как да изградим качествени, удовлетворяващи и дълготрайни взаимоотношения?

 

 

Tags: