ОБЩНОСТ ЗА ЛИЧНО И СЕМЕЙНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

„Граници“!

Как да обичаме по-добре, поставяйки граници?

Инструктор: Стоян Георгиев

Видео-уроци: 6

Достъп: веднага

225 лв. I Твоята цена днес: 225 лв. Вземи видео-програмата »

Истинската любов понякога казва “Не”.

Границите са проста за възприемане концепция, но те засягат твоето цялостно здравословно състояние – умствено, физическо, емоционално и духовно.

Ако се научиш да обичаш другите, поставяйки им граници, ти:

  • ще се радваш на изключителна свобода;
  • ще преживееш вътрешно удовлетворение;
  • ще намалиш проблемите си с другите;
  • ще бъдеш по-спокоен;
  • ще реализираш по-пълноценно своя потенциал.

Именно поставянето на любящи граници ще бъде цел на този тримесечен курс!

Ето какво ще постигнем заедно…

По време на този тримесечен семинар, ще работиш директно със създателя на Semeistvo.bg – Стоян Георгиев, за да подобриш трудностите в твоите най-близки взаимоотношения – с партньора, с децата, приятелите и колегите.

Ще придобиеш повече яснота за онова, което е твоя отговорност и онова, което не е и ще разшириш своя капацитет да избираш и вземаш правилни решения (въпреки натиска от страна на околните).

Всяко обучение ще съдържа инфограма с изпитани тактики и методи за подобрение.

По време на следващата седмица ще се състои онлайн-работилница (дискусия на живо), с помощта на която ще почерпиш опит от други и ще имаш възможност да задаваш въпроси.

В края на курса ще разполагаш с нова свобода да казваш истината в твоите взаимоотношения; ще разбереш как да се свързваш с по-добри хора в твоя живот и като цяло ще подобриш уменията си да живееш по-добре с другите.

Ще завършиш обучението с наръчник, който ще обобщи опита (след получаване на обратна връзка от участниците) и сертификат от „Асоциацията за интензивно семейно консултиране“, ако работиш с хора или си специалист в областта на психичното здраве.

Заедно с видео-обученията, ще провеждаме онлайн-работилници за дискусия и обмяна на опит.

Запиши се днес и започни да намаляваш напрежението в живота си!

Ето някои от тестовете, които ще ни помогнат:

Програмата!

“Как да поставяме граници на себе си?”

Ще ти помогнем да изградиш автоматичен навик и да се справиш с твоите склонности към зависимо поведение. Колкото повече личността е зависима от другите за вземане на собствени решения, толкова по-податлива е на контрол и манипулация. Ще те научим да поставяш граници на себе си, като по този начин изградиш автономност и самостоятелност.  

Как да поставяме граници на най-близките? На партньора? Децата? Приятелите? Колегите?

Колкото по близо се намират хората около теб, толкова по-трудно е да им се поставят граници. Взаимозависимостта е резултат от неспособността да се изяснят очакванията и да се уважават взаимните граници. Ще ти помогнем да установиш наличието на нарушени граници и да предприемеш стъпки към подобрение.

Как да се справим с нарцисисти и контролиращи личности? Какво е любовно бомбардиране и как да изградим имунитет?

Ситуацията с нарушение на границите се влошава, ако в отношенията е налице връзка с нарцисист. За да можем да се справим с контрола от страна на тази личност е необходимо да познаваме неговите и нейните склонности, като заедно с това да изработим стратегия на промяна.

Как да помогнем на (и да предизвикаме) хора, които не желаят да поемат отговорност за живота си?

Често ние развиваме склонността към компенсиране, поемайки задълженията на други хора, които не са наша отговорност. Ще си отговорим на въпроса как да предизвикаме другите към поемане на отговорност и как да ограничим склонността си към компенсация.

Овладяване на реактивното поведение. Как да се справим с вътрешните рани и настройка, които ни пречат да казваме „не“?

Ако други хора са злоупотрбявали с нас в миналото, ще ни бъде изключително трудно да поставяме граници. Доверието на жертвата е засегнато. Ние ставаме пркалено защитни, реактивни или отиваме в другата крайност, като допускаме другите да злоупотребяват с нас отново.

Как можем да преодолеем тези склонности ще научиш по време на това обучение.

Срам – причини и преодоляване

Срамът е сред най-задържашите развитието фактори, който ни пречи да поставям граници на околните. Ще поговорим повече за неговия произход и ефекти.

ОБЩНОСТ ЗА ЛИЧНО И СЕМЕЙНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

„Граници“!

Как да обичаме по-добре, поставяйки граници?

Инструктор: Стоян Георгиев

Уроци: 6

Достъп: веднага

225 лв. I Твоята цена днес: 225 лв. Вземи видео-програмата »

Но дори това не е всичко!

Ще ти дам достъп до специална Facebook-група с участниците в програмата!

Ако се запишеш за член в моята програма за личностно развитие „Повече от успешен“, ти ще получиш достъп лично до мен и до специална група, в която ще намериш сигурна среда, разбиране, подкрепа (а вероятно и нови приятели).

Ще имаш възможност да задаваш въпроси!

Ще имаш възможност да споделяш опита си с други и да обменяш идеи с тях през седмицата, за да се убедиш в собствения си напредък.

Освен това ще можеш да споделиш личните си нужди на развитие и ние ще съобразим програмата максимално към нуждите на членовете ни!

Нека сега да обобщим:

  • Седмични обучения и онлайн-работилници;
  • Достъп до виртуална общност (затворена Facebook- група), която ще ти помогне да успееш;
  • Личен достъп до мен и възможност за задаване на въпроси;
  • Запис на всички обучения и уебинари, систематизирани само на една лендинг-страница.

Всичко това за по-малко от цената на една консултация с мен!

Всъщност, ще отида още по-далеч в предложението си…

Ако в рамките на месец ми пишеш, че програмата „Повече от успешен“ не е отговорила на нуждите ти, ще ти върна парите обратно.

Аз бях дотук: натисни бутона „Вземи обученията »“ по-долу и нека да започнем…

225 лв. I Твоята цена днес: 225 лв. Вземи видео-програмата »

Ще се срещнем от другата страна,

Стоян Георгиев,
създател на онлайн-общноста за лично и семейно удовлетворение „Повече от успешен“