Попитай Стоян Георгиев

Боян Симеонов, в-к „Дунав Нюз“

Г-н Георгиев, анализите на  НСИ сочат, че се  наблюдава устойчива тенденция все повече младите хора в България да живеят на семейни начала, без да сключват граждански брак. Кое кара хората да избягват юридическото регламентиране на брака? 
Подобно на по-голямата част от бившите социалистически страни, България преживява сериозни икономически и културни промени, в резултат краха на режима. Бракът започва да се отлага за по-късен етап и на сцената се появява нова формация – фактическото съжителство. Съжителството е сравнително нова за нацията формация, възникнала първо през 60-те години на 20-ти век. Причините за това трудно могат да бъдат посочени, но повечето коментатори биха се съгласили, че тази рязка промяна на моралните ценности идва в резултат  на комунистическия режим и неговата идеология, която имаше за цел да унищожи семейството като функционираща, независимо от системата, единица. Именно семейството лежи в основата на всяка демокрация, тъй като в него се създават условия за независимо мислене, предаване на ценностите от поколение в поколение и личностно изграждане.

Прави впечатление големият брой на бракоразводните дела. Какви са наблюденията в качеството Ви на семеен консултант?
Да, разводите в нацията продължават да растат и основната причина, според мен, се дължи в промяната на мирогледа на двойките – за много от тях бракът не е институция, а емоционална тръпка. Ето защо, когато си тръгнат чувствата (всеки брак преминава през трудни моменти, рутинност и студенина), си тръгва и посвещението. За хилядолетия на брака се е гледало като на нещо много повече от романтика и чувствено преживяване, а на хората, свързващи брака с чувствата, като на смутители на социалния ред. Почти всички общества в историята са разбирали, че взаимното посвещение на двама души до края на живота им носи икономическа, социална и политическа стабилност на обществото. Именно това разбиране трябва да се върне в обществото и семействата днес.

Губи ли семейството своята роля в съвременното общество? 
Не. Имаме налице ясно доказателство, че традиционното семейство с брак е все още предпочитаната среда за отглеждане на деца. В извършеното от Макс Планк Юниверсити изследване за съжителствата в България през 2007 г. стана ясно, че повечето съжителства се преобразуват в брак, вместо да останат по този начин. Повече от 70% от всички съжителстващи двойки се трансформират в брак през първите пет години след влизане в съжителството. Около една-пета от тях избират да останат в съжителството. Авторът на изследването Дора Костова, обаче, признава, че на този етап са налице твърде малко случаи, за да се наблюдава реалното развитие на съжителствата.

Много съпрузи не си дават сметка за вредата от развода върху техните деца.  Над какво трябва да се замислят  родителите преди да вземат решението за раздяла?
В резултат на 30-годишни наблюдения от страна на психолози и изследователи имаме налице сигурни доказателства, че разводът носи със себе си сериозни последствия – ниски академични показатели, девиантно поведение, бедност и ниска физическа и психическа кондиция. Децата страдат (макар и невинаги да се вижда) емоционално от липсата на своите родители. Емоционалните рани се задълбочават с навлизането им в пубертета и е възможно да ги съпътстват през целия им живот. Разбира се, лично решение е на всеки, преживял развода на родителите си, да се справи с тези предизвикателства. Това е напълно възможно, но не е лесно.

Вие сте семеен консултант. Набира ли популярност  у нас тази „професия“ и какво най-често провокира съпрузите да Ви посетят?
Все повече двойки осъзнават огромната нужда от намесата на трето лице в техните взаимоотношения, което да оцени ситуацията и положението им отвън. Истинското щастие не идва просто от кариерата, а до много голяма степен от реализацията в семейния живот. За съжаление, най-честите ми клиенти са индивиди, които са преживели крайни степени на злоупотреба в брака – насилие, изневяра или финансова безотговорност. Има и такива, които срещат нормални търкания и просто се нуждаят от известна подкрепа отвън. Най-важното за семействата днес е да осъзнаят, че брачната терапия може да спести изключително много излишни проблеми, ако се организира навреме. Превенцията в тази сфера е от решаващо значение!

Направи следващата стъпка…

… при справяне със семейните предизвикателства!

Кликни тук, за да получиш нашия [Аспирин за семейни проблеми]

Какво е мнението Ви за хомосексуалните бракове? 
Възприел съм дефиницията на Американската асоциация за превенция и терапия на хомосексуалността, че хомосексуалността е заучено поведение, повлияно от множество фактори, като е налице почти задължително дисфункционално семейство в ранните години (най-често изразяващо се в липса на любов от страна на единия или двамата родители) и неспособността на потърпевшия да се идентифицира с родителя от същия пол.

Ще ви помоля за няколко простички съвети към семейните хора. Как да избягват сериозните конфликти и да поддържат емоционално силно своите семейства?

А.) Вземете решение да продължите заедно, дори и да усещате охладняване в брака, липса на емоции и романтика. Нека посвещението ви да бъде над всичко.

Б.) Ако срещате проблеми, отделете един ден в седмицата за брачна среща, на която да се забавлявате и да обсъждате различните си виждания;

В.) При конфликтите провеждайте спора интелигентно, без да наранявате личността на другия;

Г.) Ако едни и същи конфликти продължават отново и отново, потърсете професионална помощ.

Opt In Image
Запиши се за бюлетина "Семейни новини"!
Стани абонат на блога ни и ще получиш достъп до:
  • безлатни статии от практиката, в които споделяме от практиката по какъв начин нашите клиенти се справиха с кризата в семейните отношения;
  • текущи промоции - обикновено с огромна отстъпка от редовната цена!
  • регулярни безплатни съвети, които можете да свалите и приложите веднага. Намаляват семейните конфликти - гарантирано!
  • новини за предстоящи наши продукти и събития;
  • безплатни съвети за семейството/отглеждането на децата почти всеки ден...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.

 

Tags: