Това е Част 1 от поредица, състояща се от 3 части, посветени на управлението на времето.

Част 1 (Намираш се тук): Изявление на лична мисия
Част 2: Подреждане на приоритетите
Част 3: Как да планираме времето: съвсем практично!

Повечето хора не осъзнават колко ценен ресурс е времето им.

Други го разбират, но го изразходват хаотично.

Целта на настоящата поредица е да ти помогне да развиеш повече съзнателност за собственото време и преди всичко да осъзнаеш колко важно е то да бъде подчинено на твоята лична житейска мисия.

В следващите части ще навлезем в изключително много детайли, но сега ще започнем с…

Изявление на лична мисия

Днес съществуват много програми, които помагат на хората да си поставят цели, да ги преследват и реализират. Почти нищо обаче не можем да открием в литературата по отношение на мисията.

Разликата между мисията и целта е това, че целта представлява по-скоро мишената, която е видима и реална, докато мисията включва целият процес към нейното реализиране, тя е пътешествието, което е необходимо да се извърви до реализацията на целта.

Твърде често в нашия живот ние се фокусираме върху целите в живота ви, но пропускаме пътуването към тях – нашата мисия, която изисква посвещение на ежедневна основа.

Целите представляват предопределените постижения в живота – дестинацията, а не пътешествието. Изявлението на мисия обхваща всички средства за постигането на тази цел.

През последните години в икономическата литература и в културата на компаниите започна да навлиза така нареченото „изявление на мисия“, дефинирано от речника като „формално описание на ползите и ценностите на компания, организация или личност“.

Изявлението на корпоративна мисия не е маркетингово изречение и всъщност би трябвало да изразява фокуса на компанията, основният продукт или услуга, която произвежда и нейното основно предназначение.

 Най-ефективният планер за управление на времето!

Поръчай тук!

По този начин компанията ще съумее да държи фокуса на мениджърите и изпълнителите към нейните основни цели.

Изявлението на мисия буквално нахлу в корпоративния и академичния свят в резултат на широкото популяризиране на американския научно-фантастичен филм Стар-Трек, където се използва изречението: „Това са пътниците на Старшип Ентърпрайз, които през следващите пет години имат за цел да отидат смело так, където никой човек не е ходил.“

В настоящия момент изявлението на мисия е широко признато като важна част от развитието на една организация.

Ето едно примерно изявление на корпоративна мисия на компютърна компания: „Мисията на нашата компания е да реализира печалба чрез предлагане на компютърни услуги на малки бизнеси. Ние ще постигнем това чрез високо качество на услугата, която предлагаме и агресивен директен маркетинг на нашия продукт.“

При написването на един бизнес-план например се започва ПЪРВО с написването на изявлението на мисия.

Е, нека се придвижим към следващата стъпка, която засяга лично теб – създаване на изявление на лична мисия. Различните автори предлагат различни идеи за това по какъв начин да бъде съставено изявлението на лична мисия.

Според Стивък Кови изявлението на лична мисия трябва да бъде кратко (около 12 думи), лесно за запаметяване, но в същото време изчерпателно и детайлно. Питър Даниелс пък определя изявлението на лична мисия като „писмено изявление на целите и границите на поведение, на които си струва да посветиш живота си“.

Според него едно изявление на лична мисия трябва да се написва много внимателно и след старателно проучване.

Какви са ползите от създаване на изявление на лична мисия?

1. Изявлението на лична мисия ни носи чувство за сигурност, увереност и спокойствие, че следваме правилната посока за своя живот.

2. Изявлението на лична мисия ни помага да запазим поглед както върху крайната дестинация в живота си, така и върху средствата за постигането на целите. Тя ни помага да мислим както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

3. Изявлението на лична мисия опростява живота ни и ни помага да бъдем по-концентрирани и фокусирани върху целите си в живота.

4. Изявлението на лична мисия ни мотивира в изпълнението на нашето призвание.

5. Изявлението на лична мисия предизвиква нашите способности, прави ни по-добри настойници на нашите ресурси и ни помага да бъдем по-добре отчетни преди самите себе си.

Споделям няколко примерни компонента на личната мисия, кото можеш да използваш. Личната ми препоръка е да не се ограничаваш до тази структура, а да създадеш твое собствено изявление, отразяващо твоята собствена личност и предпочитания:

• Целта (Какво искаш да постигнеш?);

• Базата (Къде ще реализираш твоята цел?);
• Финансиране (Как ще спонсорираш твоята цел?)
• Принципи (На кои принципи ще градиш твоята цел?)• Квалификация (По какъв начин ще натрупаш необходимия опит?) • Оценка (Как ще следиш осъществяването на целта?)
• Посвещение (Какъв механизъм ще изработиш?)

Използвай примерния модел по-долу, за да попълниш твоята собствена житейска мисия!

PDF-версията на „Изявление на лична мисия’можеш да свалиш тук.

Дори и да не звучи перфектно, не се разочаровай – важното е да се започне отнякъде.

Когато определиш житейското си призвание, управлението на времето ще придобие много повече смисъл за теб и твоята съзнателност за него ще нарастне значително!

Най-ефективният планер за управление на времето!

Поръчай тук!