Днес съществуват много програми, които помагат на хората да си поставят цели, да ги преследват и реализират. Почти нищо обаче не можем да открием в литературата по отношение на мисията.

Разликата между мисията и целта е това, че целта представлява по-скоро мишената, която е видима и реална, докато мисията включва целият процес към нейното реализиране, тя е пътешествието, което е необходимо да се извърви до реализацията на целта.

Твърде често в нашия живот ние се фокусираме върху целите в живота ви, но пропускаме пътуването към тях – нашата мисия, която изисква посвещение на ежедневна основа.

Искаш да направиш следващата стъпка и да изработиш свое собствено изявление на лична мисия? Натисни тук >>

Целите представляват предопределените постижения в живота – дестинацията, а не пътешествието. Изявлението на мисия обхваща всички средства за постигането на тази цел.

През последните години в икономическата литература и в културата на компаниите започна да навлиза така нареченото „изявление на мисия“, дефинирано от речника като „формално описание на ползите и ценностите на компания, организация или личност“.

Изявлението на корпоративна мисия не е маркетингово изречение и всъщност би трябвало да изразява фокуса на компанията, основният продукт или услуга, която произвежда и нейното основно предназначение.

По този начин компанията ще съумее да държи фокуса на мениджърите и изпълнителите към нейните основни цели.

Изявлението на мисия буквално нахлу в корпоративния и академичния свят в резултат на широкото популяризиране на американския научно-фантастичен филм Стар-Трек, където се използва изречението: „Това са пътниците на Старшип Ентърпрайз, които през следващите пет години имат за цел да отидат смело так, където никой човек не е ходил.“ В настоящия момент изявлението на мисия е широко признато като важна част от развитието на една организация.

Ето едно примерно изявление на корпоративна мисия на компютърна компания: „Мисията на нашата компания е да реализира печалба чрез предлагане на компютърни услуги на малки бизнеси. Ние ще постигнем това чрез високо качество на услугата, която предлагаме и агресивен директен маркетинг на нашия продукт.“
При написването на един бизнес-план например се започва ПЪРВО с написването на изявлението на мисия.

Е, нека се придвижим към следващата стъпка, която засяга лично теб – създаване на изявление на лична мисия. Различните автори предлагат различни идеи за това по какъв начин да бъде съставено изявлението на лична мисия.

Искаш да направиш следващата стъпка и да изработиш свое собствено изявление на лична мисия? Натисни тук >>

Според Стивък Кови изявлението на лична мисия трябва да бъде кратко (около 12 думи), лесно за запаметяване, но в същото време изчерпателно и детайлно. Питър Даниелс пък определя изявлението на лична мисия като „писмено изявление на целите и границите на поведение, на които си струва да посветиш живота си“.

Според него едно изявление на лична мисия трябва да се написва много внимателно и след старателно проучване.

Какви са ползите от създаване на изявление на лична мисия?

1. Изявлението на лична мисия ни носи чувство за сигурност, увереност и спокойствие, че следваме правилната посока за своя живот.

2. Изявлението на лична мисия ни помага да запазим поглед както върху крайната дестинация в живота си, така и върху средствата за постигането на целите. Тя ни помага да мислим както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

3. Изявлението на лична мисия опростява живота ни и ни помага да бъдем по-концентрирани и фокусирани върху целите си в живота.

4. Изявлението на лична мисия ни мотивира в изпълнението на нашето призвание.

5. Изявлението на лична мисия предизвиква нашите способности, прави ни по-добри настойници на нашите ресурси и ни помага да бъдем по-добре отчетни преди самите себе си.

Искаш да направиш следващата стъпка и да изработиш свое собствено изявление на лична мисия? Натисни тук >>

Opt In Image
Следващата стъпка...
стани абонат на блога ни и ще получиш достъп до:
  • безлатния ресурс "Аспирин за семейни проблеми", в която споделяме от практиката си по какъв начин нашите клиенти се справиха с кризата в семейните отношения;
  • регулярни безплатни съвети, които можете да свалите и приложите веднага. Намаляват семейните конфликти - гарантирано!
  • новини за предстоящи наши продукти и събития;
  • безплатни съвети за семейството/отглеждането на децата почти всеки ден...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.